Wszystko co musisz wiedziec o postępowaniu spadkowym?

Postępowanie spadkowe można przeprowadzić albo u notariusza, albo przed sądem. W pierwszej sytuacji wszyscy spadkobiercy muszą wstawić się osobiście u notariusza, który stworzy akt poświadczenia dziedziczenia. W przypadku postępowania przed sądem należy złożyć odpowiedni wniosek, który ten przeprowadzi w trybie nieprocesowym postępowanie spadkowe. Postępowanie spadkowe odbywające się przed sądem jest o wiele tańsze, jednakże trwa o wiele dłużej aniżeli u notariusza. Wniosek o nabycie spadku po zmarłej osobie może wnieść każdy spadkobierca. Taki wniosek składa się do sądu rejonowego zgodnie z ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego. Spadkobierca składający wniosek będzie występował jako wnioskodawca, zaś pozostali spadkobiercy uczestnikami postępowania. W takim postępowaniu powinny wziąć udział zarówno spadkobiercy ustawowi, jak i testamentowi.

Do wniosku powinno się dołączyć takie dokumenty, jak: imię i nazwisko oraz adres osoby wnioskującej, jak również imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania potencjalnych spadkobierców ustawowych, imię i nazwisko zmarłego, datę oraz miejsce jego śmierci, jak też ostatnie miejsce zamieszkania, akt zgonu oraz pozostałe akty ze stanu cywilnego, które wskazują na pokrewieństwo ze zmarłym osób wpisanych we wniosku jako spadkobierców.

Do wniosku powinno się załączyć odpisy wniosku w ilości, która odpowiada liczbie uczestników postępowania. Drugi rodzaj uzyskania spadku jest udanie się do notariusza, który utworzy akt poświadczenia dziedziczenia. Korzyścią tej drogi jest ot, iż jest ona o wiele szybsza od postępowania spadkowego w sądzie, ale równocześnie o wiele droższa. Warunkiem stwierdzenia praw do spadku tą drogą, z której spadkobiercy mogą skorzystać, iż będzie to postępowanie bezsporne. Konieczny warunek jest również taki, iż każdy spadkobierca musi się wstawić osobiście u notariusza.
Do sporządzenia takiego aktu potrzebne są: akt zgonu, PESEL oraz ostatnie miejsce zamieszkania,
Odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, testament spadkodawcy, jeśli jest napisany, informacja o wszystkich nieruchomościach, których właścicielem był zmarły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *